Stadsorganist

72095_fullimage_nieuw-logo-eindhoven Vele steden in Nederland hadden in vroeger eeuwen een stadsorganist. Het bekendste voorbeeld is ongetwijfeld Haarlem, waar deze traditie tot in onze tijd bleef bestaan. Een verheugende ontwikkeling is dat verschillende steden deze functie onlangs weer hebben ingevoerd. Zo ook in Eindhoven, waar Ruud Huijbregts op 11 juni 2011 werd benoemd tot stadsorganist. Van 7 mei 2014 tot eind juli 2015 vonden wekelijks lunchconcerten plaats op het orgel van de Catharinakerk. Vanaf september 2015 zullen de lunchconcerten voortaan elke eerste vrijdag van de maand plaatsvinden van 12.30 tot 13.00 uur

De concerten zijn gratis toegankelijk en hebben een informeel karakter.

Ruud Huijbregts aan het orgel van de Catharinakerk (foto: Harmen Rooms)

Ruud Huijbregts aan het orgel van de Catharinakerk
(foto: Harmen Rooms)

Voorafgaand aan het lunchconcert zal er een korte gebedsdienst plaatsvinden (12.15-12.25 uur). Iedereen is van harte uitgenodigd om te komen luisteren naar het unieke orgel van onze Eindhovense stadskerk. Lunchconcert in de Cathrien