Kerkmusicus

Interesse in kerkmuziek zorgde ervoor dat Ruud Huijbregts reeds op 10-jarige leeftijd lid werd van het kerkkoor van de Pastoor van Arskerk te Eindhoven. Enige tijd later begon hij op de Eindhovense Muziekschool met orgellessen bij Richard Kroes. Een logische stap was de orgelstudie aan het Brabants Conservatorium, later gevolgd door de studies klavecimbel en koordirectie.

Reeds op 16-jarige leeftijd kreeg Ruud zijn eerste aanstelling als kerkorganist aan de H.H.Hartenkerk aan het Brucknerplein in Eindhoven. In 1980 werd hij organist van de Thomaskerk te Eindhoven en in 1986 tevens dirigent van het Thomaskoor. Hier werd een breed repertoire aan kerkmuziek uitgevoerd, naast klassieke missen en motetten ook vele nieuwe werken van Bernard Huibers en Antoine Oomen.

Cathrien torens

Cathrien torens

In 1991 werd hij als opvolger van zijn leermeester Hub Houët benoemd tot organist van de Stadskerk St.Cathrien en in 1996 werd hij hier tevens dirigent. Sinds 1996 bestaat het kerkkoor ‘de Zangers van Sinte Cathrien’ uit verschillende secties: de Schola Catharina (gregoriaans), de Catharina Cantorij (Nederlandstalige kerkmuziek) en de Capella Catharina (polyfone muziek).

Na de vorming van de Binnenstadsparochie (Catharinakerk en Paterskerk) in 2006 was hij tot 2010 ook dirigent van de gregoriaanse schola van de Paterskerk. Op dit moment behoort de Catharinakerk tot de Sint Jorisparochie, Eindhoven-zuid. Sinds de oprichting in 1996 is Ruud Huijbregts dirigent van de Capella Vesperale, een liturgisch koor dat elke maand een gezongen koorvespers (Choral Evensong) verzorgt in de Stadskerk St.Cathrien.